Nutids-r’et – har du styr på det?

29. august 2018 0 Af Lene Andreasen
Nutids-r’et er den hyppigste grammatikfejl på dansk! En del frygter det, andre hader det bare, mens rigtig mange slet ikke mestrer det …

 

Nutids-r’et er den grammatikfejl, som oftest begås i det danske skriftsprog.
Men det er også en fejl, som får mange af os (mig selv inklusive) til at se rødt, når vi støder på den – både hvis det der lille ‘r’ mangler eller har sneget sig ind et sted, hvor det slet ikke hører hjemme!

Det er nærmest en form for hverdagsfejl, som vi kan møde over alt lige fra artikler i avisen og facebook-opslg til supermarkedernes tilbudsskilte, hvis vi kigger godt efter.

Nogle opdager den aldrig, mens andre, som jeg, ser den lige med det samme. Og for os sprognørder signalerer fejlen sløseri.
Ja, jeg ved, at det kan være en hård udmelding!

Men når det så er sagt, så er langt de fleste, som begår denne fejl med nutids-r’et, rent faktisk ikke i stand til at “høre” eller se det, fordi de aldrig har lært hvordan.

Nogle vil måske påstå, at det ikke er så vigtigt med det der nutids-r, for man forstår jo godt meningen med det, de skriver.

Men helt så enkelt og lige meget er det nu ikke.

Sender du f.eks. en jobansøgning, som indeholder grammatikfejl som nutids-r’et, så risikerer din ansøgning at blive sorteret fra – også selv om jobbet i sig selv ikke har noget med korrekt grammatik at gøre – men helt enkelt fordi du kommer til at fremstå mindre dannet end dem, der har styr på nutids-r’et!

Ja, det kan lyde hårdt – men det er fakta.

Nå, men hvad er det der nutids-r?

Nutids-r er endelsen på det ord, der beskriver en igangværende handling – altså i nutid.

Jeg spiser

Jeg kører

Jeg sover

Jeg skriver

Udsagnsord er de ord, du kan sætte at foran; at spise, at køre, at sove, at skrive osv.

Udsagnsord ender aldrigr, for udsagnsordet beskriver ikke i sig selv en igangværende handling – “At spise” er ikke en handling!

Men sætter du jeg foran udsagnsordet – “jeg spiser” – har du pludselig en igangværende handling, hvis altså du husker at sætte ‘r’ på endelsen af udsagnsordet – ellers har du noget rod!  –  “Jeg spise”, det er der jo ikke noget, der hedder!

Synes du, at det her er helt ude i skoven og ved du ikke, hvordan du skal komme igennem redigering af din tekst, så kontakt mig endelig – så finder vi nok ud af noget! Jeg hjælper også med andet end nutids-r.

 

Jeg kan kontaktes på kontakt@tekstpert.dk eller på telefon 35111363.

Du kan også finde mine kontaktoplysninger og andre relevante informationer øverst på siden.